Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z partnerami zapraszają przedsiębiorców do udziału w seminarium, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.

Zakres tematyczny spotkania:

Podczas spotkania eksperci Ernst & Young omówią tematy związane z aktualnie uchwalanymi przepisami prawnymi dotyczącymi zmiany zasad udzielania pomocy publicznej na realizację nowych projektów inwestycyjnych. Zmiany te rozszerzają działalność stref ekonomicznych na terytorium całej Polski, stąd też o wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, którzy spełnią określone kryteria ilościowe i jakościowe, planujący nową inwestycję także na swoich gruntach. O tym i o wielu innych tematach będzie można dowiedzieć się podczas niniejszego seminarium.

Gościem specjalnym tego wydarzenia będzie Pani Teresa Korycińska, która w latach 1995-2016 pełniła funkcję wicedyrektora w Ministerstwie Gospodarki, odpowiadająca za funkcjonowanie polskich specjalnych stref ekonomicznych
i tworzenie regulacji prawnych w zakresie udzielania pomocy publicznej dla firm. Obecnie jest doradcą w Zespole Ulg i Dotacji Inwestycyjnych Ernst & Young.

 

Program seminarium dostępny jest na: https://www.sse.slupsk.pl/index.php/pl/homepage-mainmenu/aktualnosci/1670-2018-04-18-seminarium-do-przedsiebiorcow

Życzenia Wielkanocne

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 1095828 z Bazy konkurencyjności z dnia 27032018 1 1

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 1089159 z Bazy Konkurencyjności z dnia 06032018 1

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 1066962 z Bazy Konkurencyjności z dnia 06022018 1

1

1

Słupska Izba Przemysłowo - Handlowa na Region Słupski uprzejmie zaprasza przedsiębiorców działających w różnych branżach, zainteresowanych organizacją staży zawodowych dla nauczycieli akademickich Akademii Pomorskiej w Słupsku do składania ofert w III turze w ramach projektu "Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego" (SOA).

Wymagane dokumenty do pobrania w załączeniu: "SOA - dokumenty"

Wszelkie informacje na temat postępowania i składania ofert dostępne w załączniku " Zapytanie Ofertowe". 

Oferty należy składać do 21.03.2018r. do godz 10.00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres: 

Słupska Izba Przemysłowo - Handlowa na Region Słupski

al. Sienkiewicza 19

76 - 200 Słupsk 

(pok.3 Sekretariat) 

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

 
Znalezione obrazy dla zapytania pife słupskLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniach 21 marca (w Słupsku) oraz 22 marca (w Bytowie) 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia pochodzącego ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W trakcie spotkań przewidziano możliwość konsultacji
z Brokerem Eksportowym działającym w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy”. 
W programie spotkań m.in.:
  • Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w latach 2014-2020 - wprowadzenie: wsparcie UE na inwestycje przedsiębiorstw, Inteligentne Specjalizacje, zagadnienie pomocy publicznej  w projektach przedsiębiorców, formy wsparcia
  • Aktualne i planowane wsparcie dla przedsiębiorców – przegląd możliwości wraz z omówieniem konkursów:
    o      Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
    o      Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 
  • Pomorski Broker Eksportowy – możliwości wsparcia eksportu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
  • Nowe Instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

001