Za ideą pakietu grafik, plakatów, broszur i ulotek do pobrania stoi członek zarządu słupskiego Milareksu. Do dzielenia się wiedzą niezbędną do zachowania wspólnego bezpieczeństwa rękę przyłożyło Rio Creativo.  >>>czytaj więcej