Spis treści

ZARZĄD IZBY


Robert Firkowski 
Prezes
Właściciel Fira Robert Firkowski

www.firateam.pl


Jakub Bilski
Wiceprezes
Zarządzający w "Kaliop Poland" Sp. z o.o.

https://www.kaliop.pl/


Marzena Łukasik
Skarbnik
Dyrektor Biura Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku                                                                         

www.apsl.edu.pl


Tomasz Jerzak
Sekretarz
Dyrektor Zakładu w firmie T-G Dnalop Sp. z o.o.                                                                   

www.thordonbearings.com


Arkadiusz Śmigielski
Członek Zarządu
Prezes OptiNav Sp. z o.o.

www.optinav.pl