Spis treści

RADA IZBY

Jerzy Bury
Przewodniczący
Właściciel PPHU EKO-PLAST Jerzy Bury
www.ekoplast.pl


dr hab.inż., prof.nadzw. Zbigniew Osadowski
Wiceprzewodniczący
Rektor Elekt Akademii Pomorskiej w Słupsku
www.apsl.edu.pl


Wiesław Staniuk
Wiceprzewodniczący
Prezes STANMET Sp. z o.o.
www.stanmet.pl


Aleksandra Szewczyk
Sekretarz
Właścicielka Foton
www.foton-oze.pl


Robert Firkowski
Członek Rady
Właściciel FIRA Robert Firkowski
www.firedart.pl


Wiesław Furmańczak
Członek Rady
Prezes FURGES Sp. z o.o.
www.furges.pl


Andrzej Wójtowicz 
Członek Rady
Prezes WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. 
www.wodociagi.slupsk.pl