Członkowie Izby zestawienie alfabetyczne

[A] ... [B] ... [C] ... [D] ... [E] ... [F] ... [G] ... [H] ... [I] ... [J] ... [K] ... [L] ... [M] ... [N] ... [O] ... [P] ... [R] ...
[S] ... [T] ... [U] ... [W] ... [Z]

ul. Tuwima 4
76-200 Słupsk
tel. (059) 842-52-22
fax. (059) 842-80-48

Zakres działalności: Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami