20190321 112852 1554194538993
 
    Dnia 01 stycznia 2019 r., weszła w życie „Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych”, reformująca dotychczasowy system emerytalny w Polsce. Do lipca 2019 będzie obowiązywać vacatio legis, żeby ostatecznie od tego czasu, zaczęła funkcjonować. Jest to pomysł na powszechne budowanie oszczędności Polaków, w oparciu o rozwiązanie dotyczące ich wynagrodzenia. Projekt docelowo dotyczy wszystkich pracodawców i pracowników na polskim rynku.
 
 
    W pierwszym etapie od 01 lipca 2019 firmy powyżej 250 pracowników, 01 stycznia 2020 powyżej 50 pracowników, 01 lipca 2020 powyżej 20 pracowników, 01 stycznia 2021 pozostali (i tzw. "budżetówka") Przy czym, w przypadku braku oświadczenia o rezygnacji ze strony danego pracownika, przedsiębiorca jest ustawowo zobowiązany do odprowadzania składek PPK, zgodnie z rozdz. 2, art. 7 ustawy. Ofertę planów, w poszczególnych przedsiębiorstwach, będą mogły przedstawiać, m.in. działające na polskim rynku, towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).
Aviva Investors Poland TFI S.A., obecna w Polsce od blisko 20 lat, jest jednym z czołowych podmiotów, w tym obszarze. Jako grupa międzynarodowa, z siedzibą w Londynie, ma też ciekawe i bogate doświadczenia, z bardzo podobną ustawą, wprowadzoną niedawno w Wielkiej Brytanii. 
 
    21 marca 2019, w Słupskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, już po raz drugi odbyła się konferencja poświęcona temu zagadnieniu. Znacznie większa frekwencja niż rok temu, świadczy, że temat stał się bardzo aktualny. Obecni na spotkaniu przedstawiciele kilkudziesięciu firm oprócz ogólnego ujęcia przedmiotu PPK, mogli również usłyszeć o przygotowanych przez Aviva Investors Poland TFI SA, narzędziach dla pracodawcy i pracownika. Przypomniano także o możliwości skorzystania z wyboru Pracowniczych Programów Emerytalnych, również jako alternatywy dla PPK.