W dniach 20-22 czerwca 2017 roku w Rawie Mazowieckiej odbył się organizowany corocznie od 2005 roku Kongres Przemysłu Motoryzacyjnego pn. „AutoEwent 2017”, w którym wzięło udział ponad 300 firm i przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej z całej Polski oraz liczne firmy zagraniczne współpracujące z polskim przemysłem motoryzacyjnym.


    W trakcie Kongresu, podczas uroczystej, wieczornej Gali nastąpiło rozstrzygnięcie plebiscytów „Menedżer Roku” i „Inwestycja Roku”. W kategorii „Inwestycja Roku 2017” główną nagrodę otrzymał Volkswagen za uruchomienie we Wrześni produkcji nowego modelu samochodowego Crafter.

    Z wielką satysfakcją pragniemy poinformować, że Menedżerem Roku 2017 został Jan Czechowicz, Prezes firmy PLASMET Czechowicz sp.j z Widzina, uhonorowany m.in. za wieloletni i konsekwentny wkład w rozwój polskiego przemysłu motoryzacyjnego.

     „AutoEwent” to ważne, prestiżowe wydarzenie w kalendarzu najbardziej liczących się przedsiębiorców motoryzacyjnych w Polsce, a także przedstawicieli organizacji rządowych. Towarzysząca mu konferencja, która stała się wydarzeniem rangi międzynarodowej ponieważ rokrocznie uczestniczy w nich liczna grupa firm z zagranicy (m.in.: Włochy, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Słowacja, Czechy, Rosja, Turcja, Chiny, Japonia).

    „AutoEvent” jest spotkaniem, na którym zdobywa się ważne kontakty, a często również i kontrakty, ponieważ uczestniczą w nim osoby zarządzające największymi fabrykami pojazdów w Polsce, przedstawiciele działów zakupów, a także najwięksi producenci części, komponentów jak i dostawcy usług dla branży motoryzacyjnej.

nagroda1 nagroda